EN      PL      

PROBLEMY PROFESJOLOGII

Półrocznik poświęcony problemom rozwoju zawodowego człowieka

ISSN 1895-197X

Indeksacja czasopisma:

1) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

11 punktów (wg listy punktowanych czasopism na 2015 rok)

2) BAZ-HUM

3) Index Copernicus International

(ICV 2017 – 59,35)

4) PBN i Pol-index

5) Central and Eastern European Online Library - CEEOL

6) The Central European Journal of Social Sciences and Humanities - CEJSH


Komitet Redakcyjny informuje:

- artykuły będą przyjmowane w następujących terminach: nr 1 do 31 marca; nr 2 do 30 września.

- nr 2/2018 jest już zamknięty i artykuły do tego numeru nie są już przyjmowane.

- począwszy od nr 1/2019 artykuł będą przyjmowane tylko w języku angielskim.

- przesyłając artykuł do druku prosimy Autorów o podanie indywidualnych identyfikatorów naukowców - (ORCID – Open Researcher and Contributor ID), Jak uzyskać identyfikator ORCID...


RADA NAUKOWA

Henryk Bednarczyk, Erik Bratland, Kazimierz M. Czarnecki, Ryszard Gerlach, Anatolii Hrynenko, Victor Jakupec, Tomáš Kozik, Stefan M. Kwiatkowski, Bernd Meier, German S. Nikiforow, Bogusław Pietrulewicz, Grigorij Tereszczuk, Zygmunt Wiatrowski,

Zdzisław Wołk (przewodniczący)

 

KOMITET REDAKCYJNY

Bogusław Pietrulewicz (Redaktor Naczelny)

Aneta Klementowska  (Sekretarz Redakcji)

Eunika Baron-Polańczyk, Grzegorz Dudarski, Marcin Garbat, Renata Kasperska, Andrzej Lasota, Adam Muszyński, Maria Agnieszka Paszkowicz, Waldemar Urbanik


Redaktorzy językowi

j. angielski:

Monika Izabela Myśliwiec

Magdalena Kwiatkowska

Małgorzata Walczak

j. niemiecki:

Piotr Krycki

Anna Kubrak

 j. rosyjski:

Katarzyna Atamanova

 j. słowacki:

Jan Stebila

 j. polski:

Dorota Kulczycka

Krystyna Komorowska

Redaktorzy tematyczni

 

Teoretyczne problemy profesjologii

– Kazimierz M. Czarnecki

 

Psychospołeczne zagadnienia rozwoju zawodowego

 – Jerzy Herberger

 

Przygotowanie i doskonalenie zawodowe

 – Stanisława Danuta Frejman

 

Informatyczne wspomaganie w edukacji

i gospodarce

 – Eunika Baron-Polańczyk

 

Ekonomia/rynek pracy

  Anatolii M. Hrynenko

 

Problemy poradnictwa zawodowego

 – Aneta Klementowska

 

Nauki o zarządzaniu

 – Maria Fic

 

Organizacja i jej funkcjonowanie

 – Daniel Fic

 

Ergonomiczne problemy organizacji

 – Edward Kowal

 

Nauki o bezpieczeństwie

 – Marek Rybakowski

 

:: Wydawcy

 

- Uniwersytet Zielonogórski - Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy

 

Pełne teksty poszczególnych numerów półrocznika są dostępne bezpłatnie na licencji CC BY.:: Deklaracja o wersji pierwotnej:

 

Wersją główną - pierwotną jest czasopismo wydawane drukiem