EN      PL      

PROBLEMY PROFESJOLOGII

Półrocznik poświęcony problemom rozwoju zawodowego człowieka

ISSN 1895-197X

Indeksacja czasopisma:

1) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

11 punktów (wg listy punktowanych czasopism na 2015 rok)

2) BAZ-HUM

3) Index Copernicus International

(ICV 2014 – 58,21)

4) Pol-index

5) Central and Eastern European Online Library - CEEOL

6) The Central European Journal of Social Sciences and Humanities - CEJSH


Komitet Redakcyjny informuje:

- artykuły będą przyjmowane w następujących terminach: nr 1 do 31 marca; nr 2 do 30 września.

- począwszy od nr 1/2019 artykuł będą przyjmowane tylko w języku angielskim

- przesyłając artykuł do druku prosimy Autorów o podanie indywidualnych identyfikatorów naukowców - (ORCID – Open Researcher and Contributor ID), Jak uzyskać identyfikator ORCID...


 

:: Rada Naukowa

Henryk Bednarczyk,
Erik Bratland,

Kazimierz M. Czarnecki,

Włodzimierz Deluga,

Ryszard Gerlach,

Anatolii Hrynenko,

Victor Jakupec,

Tomáš Kozik,

Stefan M. Kwiatkowski,

Bernd Meier,

German S. Nikiforow,

Bogusław Pietrulewicz,

Bogdan Ślusarz,

Grigorij Tereszczuk,

Zygmunt Wiatrowski,

Zdzisław Wołk (przewodniczący)

:: Komitet Redakcyjny

Bogusław Pietrulewicz (Redaktor Naczelny),

Aneta Klementowska  (Sekretarz Redakcji),

Eunika Baron-Polańczyk,

Grzegorz Dudarski,

Marcin Garbat,

Renata Kasperska,

Andrzej Lasota,

Anna Roztworowska,

Adam Muszyński,

Maria Agnieszka Paszkowicz,

Marek Rybakowski

 

:: Redaktorzy językowi

j. angielski:

  mgr Monika Izabela Myśliwiec

  mgr Magdalena Kwiatkowska

  mgr Małgorzata Walczak

j. niemiecki:

  dr Piotr Krycki;

  mgr Anna Kubrak

j. rosyjski:

  mgr Katarzyna Atamanova

j. słowacki:

  dr Jan Stebila

j. polski:

  dr hab. Dorota Kulczycka,

  mgr Krystyna Komorowska

 

:: Redaktor statystyczny

dr Ryszard Matysiak

:: Redaktorzy tematyczni

  1. Teoretyczne problemy profesjologii – prof. dr hab. Kazimierz M. Czarnecki;

  2. Psychospołeczne zagadnienia rozwoju zawodowego – dr Jerzy Herberger;

  3. Przygotowanie i doskonalenie zawodowe – dr hab. Stanisława Danuta Frejman, prof. UZ;

  4. Informatyczne wspomaganie w edukacji i gospodarce – dr hab. Eunika Baron-Polańczyk;

  5. Ekonomia/rynek pracy – prof. Anatolii M. Hrynenko;

  6. Problemy poradnictwa zawodowego – dr Aneta Klementowska;

  7. Nauki o zarządzaniu – dr hab. inż. Maria Fic, prof. PWr;

  8. Organizacja i jej funkcjonowanie – dr hab. inż. Daniel Fic, prof. WSOWL;

  9. Ergonomiczne problemy organizacji – prof. dr hab. inż. Edward Kowal;

  10. Nauki o bezpieczeństwie – dr inż. Marek Rybakowski.


 

:: Wydawcy

 

- Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy - Uniwersytet Zielonogórski
- Polskie Towarzystwo Profesjologiczne
przy współpracy:
- Zespół Pedagogiki Pracy KNP PAN
- Zespół Ergonomii PAN (Oddział Poznań)
oraz:
- Instytut Techniki i Pracy - Uniwersytet w Poczdamie
- Uniwersytet Pedagogiczny w Tarnopolu
 :: Deklaracja o wersji pierwotnej:

 

Wersją główną - pierwotną jest czasopismo wydawane drukiem