:: Kontakt

Uniwersytet Zielonogórski
Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa
i Nauk o Pracy,

ul. Prof. Z. Szafrana 4
65-516 Zielona Góra


dr Aneta Klementowska
tel. 68 328 23 03,

tel. 602 43 97 79
e-mail:

problemy-profesjologii@uz.zgora.pl


Polskie Towarzystwo Profesjologiczne


Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa
i Nauk o P
racy


PROFERG 2019